Print this page

About the programme

времетраене: 5 февруари 2017 г. – 30 ноември 2017 г. 

място: ИСИ-София

Тази програма е насочена към млади визуални артисти и нейната основна цел е да разработи широкообхватнo и систематично разбиране за областта на съвременното изкуство, неговите връзки с по-широкото поле на съвременната култура, които формират базата за успешни художествени стратегии и практики в европейския културен контекст. 

Програмата е насочена към млади формиращи се артисти, към художествената сцена в столицата и мястото й на европейската културна карта в актуалния момент. 

Основните цели на програмата са: (а) развитието на професионални умения на нововъзникващите артисти, необходими за създаване на проекти за съвременно изкуство в специфичния контекст на днешния ден, (б) формулирането на ясни професионални цели, нагласи и знания, и (в) поддържането на устойчиви художествени практики в конкурентната среда на общоевропейската културна сцена в условията на глобална конкуренция, но и диалог.

Програмата е структурирана в рамките на две години, като включва лекции, семинари и уъркшопи по история и теория на съвременното изкуство, практически работилници, изследователски проекти, дискусии и публични представяния на осъщестените проекти. В рамките на образователната програма, младите художници имат възможност да получат основни познания по история и теория на съвременното изкуство, умения за ориентация в професионалната сфера и възприемането на техните практики в контекста на съвременния художествен процес в Европейски и световен мащаб; придобиване на професионални контакти с водещи представители на Българската и Европейската художествени общности.

Първа година:

 • Лекции по теория и история на изкуството и визуална култура
 • Семинари с художници, куратори и други представители на артистичната общност
 • Семинари и дискусии с теоретици на изкуството и художествени дейци
 • Индивидуални консултации
 • Взаимодействие с институции на Софийската художествена сцена
 • Обща изложба, обединяваща търсенията и иследванията на участниците през годината
 • Работа в малки групи с водещи имена в специфични тематични, практически и технологични области.
 • Интензивни индивидуални консултации
 • Групови иследователски проекти
 • Лични художествени изследвания
 • Теоретични класове и проекти по избрани теми
 • Изготвяне на личен изложбен проект

Семинари / Майсторски классово

 • Яра Бубнова, Лъчезар Бояджиев, Недко Солаков, Красимир Терзиев, Калин Серапионов, Правдолюб Иванов

Семинари на гости експерти 

 • Вадим Фишкин (медиен художник, сценограф, лектор в ZKM, Карлсруе, живее в Любляна)
 • Анна Йермолаева (фото и видео художник, живее във Виена и Карлсруе)
 • Миран Мохар (член на Словенската група IRWIN, художник, теоретик, професор в Academy of Visual Arts, Ljubljana (AVA), живее в Любляна)
 • Дан Пержовчи (художник, живее в Сибиу)
 • Александра Пиричи (художник, автор на концептуални перформанси, изгряваща звезда на Европейската сцена, живее в Букурещ)
 • Хулиета Аранда (художник, теоретик, съ-директор на e-flux.com, една от най-важните глобални платфрми в света на изкуството от последното десетилетие, живее в Берлин)

Изложба с реализираните изследователски проекти на участниците

Всеки от участниците в програмата се ангажира с провеждането на индивидуално художествено изследване и продукцията на проект, резултат от това изследване. Процесът на индивидуалното изследване се ръководи и консултира от ментор от екипа на проекта по избор на участника. На базата на произведените проекти се продуцира обща изложба на участниците, като финална фаза на образователния процес, с всички приложими интелектуални, технически, практически и материални избори и решения. Изложбата се случва в галерията на Института за съвременно изкуство - София.