Recent Exhibitions

ICA-Sofia Gallery
34, Vasil Levski Blvd 1504, Sofia, Bulgaria
Epofact

Ottjörg A.C.

Epofact

Sep 13, 2023 - Oct 21, 2023
ICA-Sofia Gallery
34, Vasil Levski Blvd 1504, Sofia, Bulgaria
Art and Science in the Museum

ReBonkers

Art and Science in the Museum

Jun 15, 2023 - Jul 22, 2023
ICA-Sofia Gallery
34, Vasil Levski Blvd 1504, Sofia, Bulgaria
Waves of Empathy

ICA-Sofia

Waves of Empathy

May 24, 2023 - May 28, 2023
ICA-Sofia Gallery
34, Vasil Levski Blvd 1504, Sofia, Bulgaria
Urban Daydreaming 

Luchezar Boyadjiev

Urban Daydreaming 

Apr 27, 2023 - Jun 3, 2023

Awards

BAZA 2024

BAZA 2024

Институт за съвременно изкуство – София
Фондация „Едмонд Демирджиян“

съвместно с: Фондация за гражданско общество, Ню Йорк и международната мрежа Награди за млади художници YVAA

обявяват

Конкурс за „Награда за съвременно изкуство БАЗА 2024“

* Конкурсът е отворен за творци до 35 години, работещи във всички медии на съвременното изкуство. 

* Наградата е стипендия и осем седмици пребиваване в Residency Unlimited в Ню Йорк в периода 1 февруари-30 март 2025 г.

BAZA 2023

BAZA 2023

The BAZA 2023 award winner is Viktor Petrov

BAZA 2023: NOMINATED ARTISTS

BAZA 2023: NOMINATED ARTISTS

Институт за съвременно изкуство – София

Фондация „Едмонд Демирджиян“

Софийска градска художествена галерия

съвместно с: Фондация за гражданско общество, Ню Йорк

и международната мрежа Награди за млади художници YVAA

обявяват:

 

Конкурс за „Награда за съвременно изкуство БАЗА 2023“

BAZA 2022

BAZA 2022

The BAZA 2021 award winner is Krassimira Butseva

ПОКАНА / ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми колеги, членове на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“,
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 3 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“, с ЕИК: 831813928, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27.09.2021 г. (двадесет и седми септември две хиляди двадесет и първа година), от 18.00 часа в град София, в Галерия „ИСИ“, находяща се на адрес: гр. София, п.к. 1504, бул. „Васил Левски“ № 134, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г., Доклад и Отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“;
Вземане на решение за приемане на нови членове на Сдружението;
Разни.

Моля, имайте предвид, че при липса на кворум, Общото събрание на Сдружението ще се проведе на същия ден от 19.00 часа, на същото място и при същия Дневен ред.
Моля, имайте предвид, че писмените материали по Дневния ред на Общото събрание са на разположение на всички членове на Общото събрание на Сдружението – на адреса на управление на Сдружението: гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 82 В, ет. 4.
Моля, имайте предвид, че всеки един от членовете на Общото събрание на Сдружението ще бъде уведомен също за датата, мястото и часа на провеждане на Общото събрание на Сдружението, включително Дневния ред на неговото провеждане и чрез е-mail и писмена Покана.

 

Дата: 10.09.2021 г. Подпис: ………………………..
(КАЛИН ПЕТРОВ СЕРАПИОНОВ)

Visit us

134, Vasil Levski Blvd. (entrance from Ekzarh Yosif St.), 1504, Sofia , Bulgaria
Open: Tuesday – Saturday, 3 – 7 pm and by appointment
Get directions

Contact us

+359 2 8466261
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://ica-sofia.org
Subscribe to our channel
Become a Fan
Follow us
Subscribe to Our RSS Feed

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.