Печат на тази страница

Награда за критика 2018

Прочетена 4558 пъти

Членовете на института решиха с консенсус да присъдят наградата на Стефка Цанева.

за серията от нейни текстове, материали и инициативи, анализиращи различни изложби и проекти през изминалата 2018 г.

Сред тях са рубриките й “DOs & DON’Ts” в електронното издание „Тоест” (toest.bg), 2018; „Най-доброто и не съвсем” в „Портал за култура, изкуство и общество, 2018; Рубрика за оперативна критика в „Капитал Light”, от 2018- ; статии в изданията: сп. „Артизанин”, в. „Култура“, „Блистер”, сп. „Виж!”, в. „Дневник” и др.

Наградата „Избрана литература за пишещите за изкуство“ (Essential Reading for Art Writers) е инициатива на Института за съвременно изкуство – София.

Тя е създадена по идея на Яра Бубнова като поощрение за активно пишещите за съвременното изкуство, които с дейността си допринасят за развитието на критическата мисъл, отговорността и етиката на публичния дебат. Tака те подпомагат за въвличането на нови публики в дейностите на художествената сцена, за разширяването на представите за изкуство, и за утвърждаването на достойна за изкуството роля в обществото. В рамките на колегията наградата е насочена към повишаване на символния статус на писането за съвременно изкуство. Изборът самата награда да се състои от важна за дебата книга, акцентира върху проблема за трудния достъп до професионална литература по темата в България.

Тази година наградата „Пишещи за изкуството“ на ИСИ-София бе връчена за шести път. Досега нейни носители са: Боряна Драгоева-Росса (2007), Даниела Радева (2008), Авторът/авторите на анонимния блог „Нищо лично” (2009), Екипът на списание ЛИК: Петя Александрова, Нина Венова, Людмила Димова (2010) и Владия Михайлова (2012).
За 2018 г. наградата е книгата “What it Means to Write About Art” на Jarret Earnst.