Печат на тази страница

Sofiatage-buch

Прочетена 12294 пъти
Georg Frauenschuh Sofiatage–buch Opening 2003 Georg Frauenschuh Sofiatage–buch Opening 2003 photo: ICA-Sofia
20 май - 3 юни 2003, откриване 20 май, вторник, 18.00 часа
Австрийският художник Георг Фрауеншуе е в България за няколкомесечна специализация. Преди да дойде тук той решава да не прави снимки, заради усещането, че снимките ще редуцират спомена за пътуването до документален запис. Така че още от началото на престоя си започва да създава рисунки в специална тетрадка-книга, за да съхрани първите си впечатления.
В края на пребиваването си в България Георг Фрауеншуе има три такива книги-дневници, които могат да бъдат видяни в АТА център по покана на Института за съвременно изкуство – София. В тях рисунките показват променена гледна точка към обектите: от занимание с туристическата и атрактивната им страна към обръщане към по-деликатни и неуловими стойности. Събрани заедно, рисунките трябва да бъдат “четени” като една работа. Близката връзка между тях създава нови асоциации. Това изисква кинематографично мислене и повдига нови въпроси.
Освен трите книги се представят и отделни рисуки, свързани с книгите и създадени успоредно с тях с цел да се наруши стриктната система на книжното тяло. Една голяма стенна рисунка допълва визията както като реакция на пространството на галерията, така и на другите рисунки. Обратно на книгата, рисунката на стената е създадена само за една конкретна изложба.